Studie a články v odborných periodikách a časopisech

Studie a články v odborných periodikách a časopisech

Na této stránce jsou ke stažení příspěvky Mečislava Boráka ve odborných časopisech a jiných periodikách. S výjimkou veřejně dostupných dokumentů jsou zde kvůli možné ochraně autorských práv zpřístupněny původní texty MB, bez případných obrázků, jiných grafických příloh či finální sazby. Díla jsou zveřejněna pro studijní a badatelské účely.

Přes veškerou snahu nelze zaručit stoprocentní přesnost textů, pro citace prosím vždy použijte oficiální tištěnou verzi textu.

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1986 | 1979

2018

Žytomyrská hromadná poprava Čechů v roce 1938

Shrnutí
Paměť a dějiny, ročník XII, 2018, č. 03, s. 29-39, ISSN 1802-8241

Zytomyrska hromadna poprava Cechu.pdf   (490 kB, zdroj)

Text vybírá a redakčně upravuje některé kapitoly z knihy Zatajené popravy.

2017

Persecution of the Czech Minority in Ukraine at the Time of the Great Purge

Summary
Central European Papers, 2017, 5(1):8-29, DOI: 10.25142/cep.2017.001

Prosecution of Czech minority in Ukraine.pdf   (130 kB, zdroj)

Text původně vznikl jako předmluva ke sborníku Boľšoj terror v Ukraině 1937–1938 gg.: češskoje izmerenije.

2016

O badaniach nad czeskimi ofiarami represji politycznych w byłym Związku Sowieckim

In: Prace Komisji Naukowych, Zeszyt Nr 40, Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Katowice 2016, s. 230-234. ISBN 978-83-88657-56-6.

O vyzkumu ceskych obeti politickych represi.pdf   (100 kB)

Internace cestujících z lodi Alsina v západní Africe v roce 1941 a jejich další osudy

ShrnutíSummaryErrata
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 30, 2016, s. 37-65. ISSN 0232-0967, ISBN 978-80-86904-47-4.

Internace cestujicich z lodi Alsina.pdf   (210 kB)

2015

Deportace židů na Mauricius (1940–1945)

ShrnutíSummary
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 29, 2015, s. 125-160. ISSN 0232-0967, ISBN 978-80-86904-47-4.

Deportace zidu na Mauricius.pdf   (240 kB)

Politické perzekuce Čechů na Ukrajině v době sovětského režimu

ShrnutíSummary
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 29, 2015, č. 2, s. 32-45. ISSN 1211-6068.

Politicke perzekuce Cechu na Ukrajine.pdf   (160 kB, celý sborník)

Personální složení jednotek Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938 – 1939

ShrnutíSummary
Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické, r. 64, 2015, s. 61-78. ISSN 1211-3131.

Personalni slozeni jednotek Policie Slezskeho vojvodstvi.pdf   (150 kB

2013

Struktura a činnost Policie Slezského vojvodství na Těšínsku v letech 1938–1939

ShrnutíSummary
Časopis Slezského zemského muzea, Série B – vědy historické, r. 62, 2013, s. 1-23. ISSN 1211-3131.

Struktura a cinnost Policie Slezskeho vojvodstvi.pdf   (230 kB, celý sborník)

Zatajené popravy

Oběti „velkého teroru“ z let 1937–1938 v Sovětském svazu původem z Těšínska a případ Józefa Gibiece z Třince

ShrnutíSummary
Těšínsko, 56, 2013, č. 4, s. 17-31. ISSN 0139-7605.

Zatajene popravy pripad Josefa Gibiece.pdf   (180 kB)

Ostravský rabín Arnošt Bass (1885-1943) a jeho rodina

ShrnutíSummary
In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 27, Ostrava 2013, s. 165-183. ISSN 0232-0967, ISBN 978-80-86904-47-4.

Ostravsky rabin Arnost Bass.pdf   (140 kB)

2012

Rozvědčík z Ostravy u Hitlerova „Vlčího doupěte“

Neznámé válečné osudy Jana Borovce (1923 − 1944?)

ShrnutíSummary
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 26, Ostrava 2012, s. 50-81. ISBN 978-80-86904-46-7.

Rozvedcik z Ostravy u Hitlerova Vlciho doupete.pdf   (180 kB)

Československé retribuční soudnictví v letech 1945–1948 a postih německého obyvatelstva u mimořádných lidových soudů Moravská Ostrava, Nový Jičín a Opava

ShrnutíSummary
Spoluautor Dušan Janák. Právněhistorické studie, sv. 42, Praha, Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum 2012, s. 239-268. ISBN 978-80-246-1994-1.

Cs retribucni soudnictvi v letech 1945 1948.pdf   (250 kB)

Osoby souzené u retribučních soudů v nepřítomnosti (na příkladech mimořádných lidových soudů Moravská Ostrava, Nový Jičín a Opava)

ShrnutíSummary
Právněhistorické studie, sv. 42, Praha, Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum 2012, s. 269-284. ISBN 978-80-246-1994-1.

Osoby souzene u retribucnich soudu v nepritomnosti.pdf   (150 kB)

2011

Odraz propagandy Kominterny v ilegálním tisku ostravských komunistů na počátku II. světové války (1939-1941)

ShrnutíSummary
In:  Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, . Svazek VIII. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. v nakladatelství Dokořán, 2011 , s. 30-51. ISBN 80-7363-504-6 (Dokořán), 978-80-7285-152-2 (ÚSD). 

Odraz propagandy Kominterny v ilegalnim tisku.pdf   (170 kB)

Śląsk Cieszyński podczas okupacji niemieckiej

Część 1-2. Wiarus. Kwartalnik Stowarzyszenia Wojskowej Historii Śląska Cieszyńskiego, 2011, nr 1(66), marzec 2011, s. 6-7, nr 2(67), czerwiec 2011, s. 2-3.

1. část (neoficiální odkaz ke stažení celého čísla)

Z nacistického koncentračního tábora do sovětských gulagů

(Osudy ostravských Židů z transportů do Niska nad Sanem)

ShrnutíSummary
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 25, Ostrava 2011, s. 97-135. ISBN 978-80-86904-33-7.

Z nacistickeho koncentracniho tabora do sovetskych gulagu.pdf   (260 kB)

2010

Преступление в Катыни и его чешский и словацкий контекст

Резюме

Jde o ruský překlad studie Zločin v Katyni a jeho české a slovenské souvislosti dostupný online [22. 5. 2010].

Deportace do Niska nad Sanem a jejich místo v historii holocaustu

ShrnutíSummaryZusammenfassung
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, FF OU, 2010, č. 2, s. 150-168. ISSN 1803-7550.0

Deportace do Niska nad Sanem.pdf   (180 kB, celý sborník)

2009

Klopotná cesta

Odškodňování nacistických obětí v evropských zemích

ShrnutíSummary
Soudobé dějiny, 16, 2009, č. 1, s. 177-182. ISSN 1210-7050.

Klopotna cesta odskodnovani nacistickych obeti.pdf   (80 kB, celý sborník)

Oběti „velkého teroru“ v Sovětském svazu v letech 1937–1938 původem z Ostravska

ShrnutíSummary
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 24, Ostrava, Tilia 2009, s. 9-40. ISBN 978-80-86904-33-7.

Obeti velkeho teroru v SSSR puvodem z Ostravska.pdf   (180 kB)

K výsledkům výzkumů Slezského ústavu o perzekucích totalitních režimů

ShrnutíSummary
Slezský sborník, 107, 2009, s. 124-134. ISSN 0037-6833.

K vysledkum vyzkumu Slezskeho ustavu o perzekucich.pdf   (120 kB)

2008

Čelovský, Bořivoj

ShrnutíSummary
In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, nová řada, sešit 11 (23), Ostrava 2008, s. 27-30. ISBN 978-80-7368-477-8.

Celovsky Borivoj.pdf   (70 kB)

Záhada katyňských lebek

ShrnutíSummary
Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1, 2008, Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka). Opava 2008, s. 511-532. ISSN 1803-411X.

Zahada katynskych lebek.pdf   (160 kB)

2007

Ofiary zbrodni katyńskich w Republice Czeskiej w świetle nowych ustaleń

Shrnutí
Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. 30, Opole 2007, s. 63-84. ISSN 0137-5199.

Jde o pouze drobně upravenou verzi příspěvku Zbrodnia katyńska i ofiary ze Śląska Cieszyńskiego.

Dějiny Těšínského Slezska 1938-1945 na stránkách Těšínska

ShrnutíSummary
Těšínsko, 50, 2007, č. 4, s. 4-6. ISSN 0139-7605.

Šanghaj a záchrana židů z Ostravska za druhé světové války

ShrnutíSummary
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 23. Ostrava, Tilia 2007, s. 98−135. ISBN 978-80-86904-27-6.

Sanghaj a zachrana zidu z Ostravska.pdf   (180 kB)

2006

Katyňský zločin a jeho oběti z Těšínského Slezska

Shrnutí
Časopis Slezského zemského muzea, série B, r. 55, 2006, č. 3, s. 218-250. ISSN 0323-0678.

Katynsky zlocin a jeho obeti z Tesinskeho Slezska.pdf   (280 kB)

Těšínské Slezsko v rámci okupovaného pohraničí v letech 1938−1945

ShrnutíSummary
In: Historie okupovaného pohraničí 1938-1945, Sv. 11. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Albis international 2006, s. 83-135. ISBN 80-86971-00-7, ISSN 1212-3439.

Tesinske Slezsko v ramci okupovaneho pohranici.pdf   (250 kB)

Verspätete Gerechtigkeit. Die Restitution von enteignetem Kulturgut in Tschechien

ShrnutíSummaryZusammenfassung
Osteuropa, 56, 2006, sešit 1-2, s. 247-262. ISBN 3-8305-1043-8.

Restituce v Ceske Republice.pdf   (česká verze článku, 120 kB)

2005

Suchá v době okupace a války v letech 1938-1945

Těšínsko, 48, 2005, č. 2, s. 16-21. ISSN 0139-7605.

Sucha v dobe okupace a valky.pdf   (90 kB)

Prameny k transportům z opavského obvodu Sudetské župy do Terezína

ShrnutíSummary
Terezínské listy, 33, 2005, s. 36-44. ISBN 80-85433-94-X.

Prameny k transportum z opavskeho obvodu Sudetske zupy.pdf   (100 kB, celý sborník)

Transporty do Niska nad Sanem ve světle literatury a pramenů

ShrnutíSummary
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 22, 2005, s. 272-294. ISBN 80-86904-05-9.

Transporty do Niska nad Sanem ve svetle literatury.pdf   (190 kB)

2004

Kulturní statky a problémy vlastnictví

Zkušenosti střední Evropy po roce 1989

Shrnutí
Terezínské listy, 32, 2004, s. 85-94. ISBN 80-85433-93-1.

Kulturni statky a problemy vlastnictvi.pdf   (100 kB, celý sborník)

O restitucích kulturních statků obětí holokaustu

Shrnutí
Soudobé dějiny, XI, 2004, č. 1-2, s. 282-299. ISSN 1210-7050.

O restitucich kulturnich statku obeti holokaustu.pdf   (150 kB)

2003

Oskar Schindler ve službách abwehru na Ostravsku

ShrnutíSummary
Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 21, 2003, s. 246-262. ISBN 80-86101-77-0, ISSN 0232-0967.

Oskar Schindler ve sluzbach abwehru na Ostravsku.pdf   (180 kB)

Historik Bořivoj Čelovský a jeho dílo

ShrnutíSummary
Slezský sborník, 101, 2003, č. 3, s. 163-194.

Historik Borivoj Celovsky a jeho dilo.pdf   (270 kB)

Havárie polských letců Żwirka a Wigury v Těrlicku

ShrnutíSummary
Těšínsko, 46, 2003, č. 1, s. 15-19.

Havarie polskych letcu Zwirka a Wigury.pdf   (100 kB)

Śmierć na połoninach Zakarpacia

Kalendarz Śląski, 39/2003, s. 127-140.

Smierc na poloninach Zakarpacia.pdf   (2 MB, zdroj)

Smrt na poloninach Zakarpati.pdf   (česká verze, 130 kB)

2002

Prameny k perzekuci české menšiny a československého exilu v bývalém SSSR v ruských archivech

Резюме
Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica, 31, 2002, s. 383-397.

Plný text dostupný online (130 kB).

Czechosłowaccy jeńcy wojenni w ZSRR 1945-1955 (problem weryfikacji narodowości i obywatelstwa w sowieckiej ewidencji)

ShrnutíStreszczenie
In: Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej. Łambinowicki Rocznik Muzealny, 25, Opole 2002, s. 109-120.

Czechoslowaccy jency wojenni w ZSRR.pdf   (220 kB)

Ceskoslovensti zajatci v SSSR.pdf   (česká verze, 220 kB)

2001

Změny v postavení židovské městské komunity v Ostravě (1938-1945)

Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno, Česko-slovenská (Slovensko-česká) komise historiků ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně 2001, s. 85-91.

Zmeny v postaveni zidovske komunity v Ostrave.pdf   (140 kB)

Únos „bílého orla“

Incident u polského konzulátu v Moravské Ostravě 26. 12. 1939

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 20/2001, s. 466-472.

Unos bileho orla.pdf   (120 kB)

Spor o Těšínsko a Karel Čapek

Těšínsko, 44, 2001, č. 2, s. 26-27.

Spor o Tesinsko a Karel Capek.pdf   (100 kB, celé číslo)

Porwanie Orła białego

Kalendarz Śląski, 37/2001, s. 133-138.

Porwanie Orla bialego.pdf   (240 kB, zdroj)

Česká verze - viz výše.

2000

Druhá fáze delimitace hranic mezi Československem a Polskem na Těšínsku v listopadu 1938 (výběr dokumentů)

Shrnutí
Časopis Slezského zemského muzea, Série B, 49/2000, s. 51-94.

Druha faze delimitace hranic.pdf   (710 kB)

Problém dvojjazyčnosti na Těšínsku po roce 1990

ZhrnutieSummary
Človek a spoločnosť, 3/2000, č. 1 (internetový časopis)

Problem dvojjazycnosti na Tesinsku.pdf   (99 kB, dostupné online)

Łotewska afera Pawła Kubisza

Kalendarz Śląski, 36/2000, s. 110-112.

Lotewska afera Pawla Kubisza.pdf   (150 kB, zdroj)

Lotysska afera Pawla Kubisze.pdf   (česká verze, 80 kB)

Mata Hari z konsulatu

Kalendarz Śląski, 36/2000, s. 184-186.

Mata Hari z konsulatu.pdf   (150 kB, zdroj)

Mata Hari z konzulatu.pdf   (česká verze, 70 kB)

1999

Zavraždění ostravských skautů a jejich přátel v dubnu 1945

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 19/1999, s. 71-108.

Zavrazdeni ostravskych skautu a jejich pratel.pdf   (340 kB)

Když byla cholera metlou lidstva

Těšínsko, 42/1999, č. 2, s. 15-19.

Kdyz byla cholera metlou lidstva.pdf   (120 kB, dostupné online)

Boje československé armády na Slovensku a Podkarpatské Rusi (říjen 1938-březen 1939)

Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, 2, 1999, s. 123-128.

Nieznane egzekucje Polaków

Kalendarz Śląski, 35/1999, s. 99-102.

Nieznane egzekucje Polakow.pdf   (200 kB, zdroj)

Nezname popravy Polaku.pdf   (česká verze, 90 kB)

1998

Ucieczka z transportu śmierci

Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, Warszawa 1998, Nr 34, s. 193-196.

Utek z transportu smrti.pdf   (česká verze, přímé citace v originále, tj. v polštině, 90 kB)

Polská verze viz přetisk níže.

Koupaliště na hranici

Těšínsko, 41/1998, č. 4, s.20-21.

Koupaliste na hranici.pdf   (60 kB, dostupné online)

Spor o chatu pod Velkým Polomem

Těšínsko, 41/1998, č. 4, s. 9-10.

Spor o chatu pod Velkym Polomem.pdf   (80 kB, dostupné online)

Umlčené zvony

Těšínsko, 41/1998, č. 2, s. 25-26.

Umlcene zvony.pdf   (80 kB, dostupné online)

Chystaný únos Andreja Hlinku

Tajná akcia poĺskej výzvednej služby

Historická revue. Časopis o dejinách spoločnosti, Bratislava, 9/1998, č. 7, s. 8-9.

Chystany unos Andreja Hlinku.pdf   (80 kB)

Incident pod Tatrami 27. listopadu 1938 a delimitace hranic mezi Polskem a Česko-Slovenskem

Shrnutí
Historie a vojenství, 47/1998, č. 5, s. 3-24.

Incident pod Tatrami.pdf   (200 kB)

Československo-polská „malá válka“ u Čadce 25. listopadu 1938

ShrnutíSummary
Historie a vojenství, 47/1998, č. 4, s. 65-90.

Ceskoslovensko polska mala valka u Cadce.pdf   (260 kB)

Pod opieką policji

Kalendarz Śląski, 34/1998, s. 138-139.

Pod opieka policji.pdf   (110 kB, zdroj)

Pod policejni ochranou.pdf   (česká verze, 60 kB)

Ucieczka z transportu śmierci

Kalendarz Śląski, 34/1998, s. 126-129.

Ucieczka z transportu smierci.pdf   (190 kB, zdroj)

Česká verze - viz výše.

1997

Dlaczego kłamał Franciszek Hajek?

Biuletyn Katyński, 1997, nr. 42, s. 55-69.

Obrana Podkarpatské Rusi (říjen 1938-březen 1939)

ShrnutíZusammenfassung
Česko-slovenská historická ročenka 1997, Brno, Česko-slovenská (Slovensko-česká) komise historiků ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně 1997, s. 165-178.

Obrana Podkarpatske Rusi.pdf   (190 kB)

Ruské protisovětské středisko v Ostravě za druhé světové války

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 18/1997, s. 256-258.

Internační tábor „Hanke“ v Moravské Ostravě v roce 1945

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 18/1997, s. 88-124.

Internacni tabor Hanke v Moravske Ostrave.pdf   (340 kB)

Opožděný „únos“ Andreje Hlinky

Slovanské historické studie, 23/1997, s. 63-67.

Opozdeny unos Andreje Hlinky.pdf   (100 kB)

Nieudana misja

Kalendarz Śląski, 33/1997, s. 69-75.

Nieudana misja.pdf   (330 kB, zdroj)

Česká verze − viz výše.

Czy Polacy chcieli porwać Hlinkę?

Kalendarz Śląski, 33/1997, s. 141-146.

Czy Polacy chcieli porwac Hlinke.pdf   (300 kB, zdroj)

Česká verze − viz níže.

1996

Únos Andreje Hlinky

Těšínsko, 39/1996, č. 4, s. 7-11.

Unos Andreje Hlinky.pdf   (2,2 MB, zdroj)

Polská verze − viz výše.

Dvě zprávy o Těšínsku v roce 1945

Těšínsko, 39/1996, č. 2, s. 29-30.

Dve zpravy o Tesinsku.pdf   (780 kB, zdroj)

Válečné matriky z Karvinska

Těšínsko, 39/1996, č. 2, s. 28.

Valecne matriky z Karvinska.pdf   (380 kB, zdroj)

(Polský překlad: Wojenne metryki. Głos Ludu, 2 kwietnia 1996 r.)

Česká diverze na Těšínsku v letech 1938-1939

Slezský sborník, 94/1996, č. 1, s. 45-53.

(Polský překlad: Czeska dywersja na Zaolziu 1938-1939. Slezský odboj. Głos Ludu, 21 marca − 18 kwietnia 1996.)

1995

Les conflits du passé dans la mémoire de la minorité polonaise en République tchèque après 1989

Résumé
La Nouvelle Alternative. Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est, Paris, Juin 1995, No 38, p. 34-36.

Ostravští rodáci oběťmi zločinu NKVD v Katyni

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 17/1995, s. 152-163.

Činnost Mimořádného lidového soudu Moravská Ostrava v letech 1945-1948

Časopis Slezského zemského muzea, Série B - Vědy historické, 44/1995, č. 1, s. 64-90.

1994

Svědectví ze Slovenska

Těšínsko, 37/1994, č. 3, s. 18-20.

Svedectvi ze Slovenska.pdf   (1,3 MB, zdroj)

Wilhelm Kosarz i „czeska czwórka“

Kalendarz Śląski, 30/1994, s. 69-77.

Wilhelm Kosarz i czeska czworka.pdf   (460 kB, zdroj)

W obcym mundurze

Kalendarz Śląski, 30/1994, s. 52-53.

W obcym mundurze.pdf   (110 kB, zdroj)

1993

Joža Vochala a Slezský odboj

Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, 8/1993, s. 28-34.

Katyn dans la mémoire des tchèques et des Polonais de Silésie

Résumé
La Nouvelle Alternative. Revue pour les droits et les libertés démocratiques en Europe de l‘Est, Paris, Décembre 1993, No 32, p. 28-31.

Trzy spowiedzi Franciszka Kozika

Suplement. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich w Krakowie, Kraków, kwiecień 1993, nr 22, s. 3-7.

Pamięć nie opuszcza żywych

Zwrot, 45/1993, nr 4, s. 8-15.

Nazistowska akcja likwidacyjna w Żywocicach (6 VIII 1944 r.) i jej sprawcy

Zaranie Śląskie, Katowice, Śląski Instytut Naukowy 1993, 54/1991, nr 1-2, s. 47-64.

Tragédie slezských policistů

Těšínsko, 36/1993, č. 4, s. 11-19.

Tragedie slezskych policistu.pdf   (4 MB, zdroj)

Zapomniany obóz

„Polenlager“ nr 83 w Beneszowie Dolnym

Kalendarz Śląski, 29/1993, s. 67-75.

Zapomniany oboz.pdf   (sken nízké kvality, 1,7 MB)

Echa katyńskie

Kalendarz Śląski, 29/1993, s. 49-52.

Echa katynskie.pdf   (sken nízké kvality, 880 kB)

1992

Zaolziańskie ofiary Katynia

Łambinowicki Rocznik Muzealny, Opole, 15/1992, s. 20-27.

1991

Svědectví o zastřelení anglického a kanadského letce u Moravské Ostravy v roce 1944

Ostrava. Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy a Ostravska, 16/1991, s. 147-156.

Odboj proti nacistickým okupantům na Ostravsku v letech 1939-1945

Ostrava. Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy a Ostravska, 16/1991, s. 30-54.

1990

Głos historii (Groby w Lesie Katyńskim, Obóz w Ostaszkowie, Obóz w Starobielsku)

Szkice i dialog. Kwartalnik społeczno-kulturalny, Polish Evangelical Institut in Stockholm, 11/1990, nr 40, s. 32-40.

1989

Válečné osudy Karola Śliwky

Těšínsko, 32/1989, č. 3, s. 17-19.

Valecne osudy Karola Sliwky.pdf   (1,4 MB, zdroj)

1986

Relacja z poszukiwania obozu

Głos Ziemi Cieszyńskiej, 26/1986, nr 27, s. 4.

Relacja z poszukiwania obozu.pdf   (2,7 MB, zdroj)

Útěk z tábora v Dössel

Těšínsko, 29/1986, č. 1, s. 23-24.

Utek z tabora v Dossel.pdf   (1,1 MB, zdroj)

(Polský překlad: Ucieczka z obozu Dössel. Głos Ludu, 11.7.1985, s. 4.)

1979

Dohra životické tragédie

Vlastivědné listy, 5/1979, č. 1, s. 5-7.

K 35. výročí životické tragédie

Těšínsko, 22/1979, č. 2, s. 1-3.

K 35 vyroci zivoticke tragedie.pdf   (1,5 MB, zdroj)

Svědectví o životické tragédii

Časopis Slezského muzea, Série B - Vědy historické, 28/1979, č. 1, s. 25-39 + 1 příl.
Kontakt