Pozůstalostní archiv

Pozůstalostní archiv

Pozůstalost Mečislava Boráka obsahuje také cca 25bm listinných materiálů, které ještě za svého života věnoval Slezské Univerzitě v Opavě. Archivní soubor obsahuje osobní dokumenty, korespondenci, podklady a výsledky vědecké a žurnalistické práce, kartotéky, fotografický materiál a další písemnosti.

Tato pozůstalost je postupně zpracovávána archivem Slezské univerzity a mělo by posléze dojít ke zpřístupnění tohoto fondu.

Bližší informace najdete na webu univerzitního archivu.

Kontakt