Učebnice a studijní texty

Učebnice a studijní texty

Tato stránka obsahuje soupis studijních textů a učebnic Mečislava Boráka. Vzhledem k možné ochraně autorských práv jsou zde ke stažení zpřístupněny pouze veřejně dostupné texty.

Pro citace prosím vždy použijte oficiální tištěnou verzi textu.

Odškodňování obětí politických represí

Skriptum. Opava, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity 2012. 92 s.

Odškodňování obětí represí

Rozšířený sylabus a čítanka. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2006. 168 s.

Ochrana menšin

Rozšířený sylabus a čítanka. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2006. 178 s.

Polské obyvatelstvo na Těšínsku

In: Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu. Editoři Martin Hořák, Tomáš Jelínek. Praha, Živá paměť v nakladatelství Galén 2006, s. 33-38. ISBN 80-239-6720-7, 80-7262-393-1.

Polske obyvatelstvo na Tesinsku.pdf   (160 kB, zdroj)

Češi v Říšské župě Sudety

Spoluautor Josef Bartoš; In: Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Studijní materiál pro učitele dějepisu. Editoři Martin Hořák, Tomáš Jelínek. Praha, Živá paměť v nakladatelství Galén 2006, s. 24-27. ISBN 80-239-6720-7, 80-7262-393-1.

Cesi v Risske zupe Sudety.pdf   (140 kB, zdroj)

Problematika menšinových skupin

Rozšířený sylabus a čítanka. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2005. 158 s.

Opava - centrum českého Slezska

In: Vencálek, J. a kol: Severní Morava a české Slezsko. Geografie místního regionu pro základní školy. Český Těšín, vyd. Olza 1995, s. 66.
Kontakt