Získaná ocenění

Získaná ocenění

Za vědeckou a odbornou činnost

Zlatá medaile Slezské univerzity v Opavě (3. 10. 2018, in memoriam)

Cena Rudolfa Medka  (2017, in memoriam)
udělená Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou a spolkem Ruská tradice za „mimořádné výsledky výzkumu dějin československo-polských a československo-sovětských vztahů, za systematické otevírání nových témat z dějin sovětského represivního systému a především za zdokumentování osudů stovek Čechoslováků, kteří se v průběhu 20. století stali oběťmi sovětských represí, a za jejich následnou mediální prezentaci“ (8. 6. 2017)

Čestné uznání Československé obce legionářské  (2016)
za obnovu a šíření legionářských tradic, udělené u příležitosti 98. výročí založení Československa

Medaile Silesia docta et culta  (2015)
udělená Slezskou univerzitou v Opavě za celoživotní dílo v oblasti moderní historie Evropy a pedagogickou, publikační a vědeckovýzkumnou činnost (6. 10. 2015)

Čestné uznání u příležitosti 50. výročí Sekce historie regionu ZG PZKO v ČR  (2015)
za nezištnou pomoc a podporu Poláků na Zaolzí a za šíření znalostí o historii Těšínského Slezska (5. 12. 2015)

Stříbrná medaile Slezské univerzity v Opavě  (2. 10. 2013)

Osobní poděkování za spolupráci při získávání sbírek pro United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu  (2013)
zveřejněno v ročence One by One, 2012–13 Annual Report, s. 43

Bronzová medaile Slezské univerzity v Opavě  (2011)
za mimořádné vědecké výsledky a významný osobní podíl na reprezentaci univerzity v zahraničí

Medaile Pro Patria  (2011)
udělená rozhodnutím vedoucího Úřadu pro záležitosti odbojářů a perzekvovaných osob Polské republiky č. 7/11 ze dne 19. 12. 2011 za „šíření historie a tradic polské národní menšiny na Těšínském Slezsku“, legitimace nr. 122/11

Cena Gloria Musaealis  (2010)
v VIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2009, pořádané Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR, v kategorii Muzejní výstava roku 2009, kterou získalo Slezské zemské muzeum za stálou expozici Památník II. světové války – Doba zmaru a naděje (odborná spolupráce na libretu a realizaci)

II. místo v kategorii Muzejní počin roku 2009  (2010)
v VIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 2009, pořádané Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR, v kategorii Muzejní výstava roku 2009, které získalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt Návraty paměti – Příběhy majetku obětí holocaustu (odborná spolupráce na výstavě a podíl na vydání publikací Návraty paměti a Výkupné za život).

Druhá medaile Pro Memoria  (2010)
udělená Úřadem pro záležitosti odbojářů a perzekvovaných osob Polské republiky za „vynikající zásluhy při uchovávání památky o lidech a jejich činech v boji za nezávislost Polska za II. světové války a po jejím zakončení“ (č. 11080/10 ze 26. 2. 2010)

Stříbrná Pamětní medaile Slezské univerzity v Opavě  (2009)
u příležitosti jmenování profesorem (1. 10. 2009)

Pamětní list-none Československé obce legionářské v Ostravě  (16. 9. 2009)

Čestné uznání Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě  (2009)
za zásluhy o šíření idejí národního odboje 1939 – 1945 (14. 10. 2009)

Diplom ministra zahraničních věcí Polské republiky  (2008)
za významné zásluhy o šíření dobrého jména Polska ve světě, udělený ministrem Radosławem Sikorským 15. 10. 2008 v Královském zámku ve Varšavě.

Zvláštní cena v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis 2007  (2008)
pořádané Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR, udělená za publikaci výsledků vědeckého výzkumu o perzekucích Čechů a československých občanů v Sovětském svazu

Medaile Pro Memoria  (2007)
udělená Úřadem pro záležitosti odbojářů a perzekvovaných osob Polské republiky „za vynikající zásluhy o uchování památky o lidech a jejich činech v zápase o nezávislost Polska za II. světové války i po jejím ukončení“, Nr 6225/07 ze 6. 2. 2007

Čestná medaile Ministerstva zahraničních věcí ČR  (2006)
za dlouholetý aktivní přínos k rozvoji česko-polské spolupráce vysokých škol, č.j. 670-1/2006-GK

Řád Skautská vděčnost  (2003)
udělený Junákem Svazu skautů a skautek ČR za zpracování okupační historie Junáka na Ostravsku, č. matr. 892

Zlatý Důstojnický kříž Záslužného řádu Polské republiky  (2001)
udělený prezidentem Polské Republiky Aleksandrem Kwaśniewským 12. 7. 2001, Nr 157-2001-3

1. cena v soutěži Českého svazu bojovníků za svobodu  (1998)
v kategorii historických prací

Čestné uznání Českého svazu bojovníků za svobodu  (1998)
za obětavou práci pro republiku

Čestná medaile Českého svazu bojovníků za svobodu  (1997)

Cena města Ostravy  (1996)
za podíl na vydání knihy Dějiny Ostravy

Čestné uznání ZG PZKO  (1995)
za spolupráci se sekcí regionální historie ZG PZKO v ČR

Úvodní slovo prezidenta ČR Václava Havla  (1994)
k publikaci Transport do tmy, zopakované v rozšířené verzi První deportace evropských Židů (2009) a The First Deportation of the European Jews (2010)

Děkovný dopis předsedy vlády ČR Václava Klause  (1993)
za podíl na vydání knihy Ukradené vesnice

Plaketa W niewoli Wehrmachtu 1939 – 1945  (1992)
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, za odbornou spolupráci s muzeem

1. cena v soutěži Českého svazu protifašistických bojovníků  (1988)
v kategorii historických prací

Za publicistickou činnost

Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 47. Filmového festivalu v Krakově (2007), 11. Mezinárodního festivalu Off Cinema v Poznani (2007), 11. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (2007), 33. Letní filmové školy v Uherském Hradišti (2007), do přehlídky Grand Prix CIRCOM Regional 2007, pořádané Evropskou asociací regionálních televizí, do 19. ročníku Mezinárodních dnů dokumentárního filmu Křižovatky Evropy, pořádaného v dubnu 2008 v Lublinu, do 10. filmového přehledu Kino na granicy v Cieszyně (2008), do filmové přehlídky studijního kina AMOK v Gliwicích (2008), do přehlídky Febiofest v dubnu 2008 v Bratislavě, do přehlídky oceněných televizních dokumentárních filmů Český dokument 2009, do přehlídky dokumentárních filmů ČT Ostrava v listopadu 2011 v Opavě

Přijetí filmu Zatajené popravy do soutěžní přehlídky festivalu Academia film Olomouc 2009, do 17. přehlídky české a slovenské dokumentární a animované tvorby FITES v kině MAT v Praze 21. 11. 2009

Hlavní cena Visegrádská pečeť  (2008)
udělená filmu Zločin jménem Katyň na III. Festivalu necentrálních studií veřejnoprávních televizí Visegrádské čtyřky (v konkurenci 55 studií z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a Užhorodu).

Ocenění scénáře filmu Zločin jménem Katyň v soutěži Tacy jesteśmy  (2007)
o nejhodnotnější tvůrčí událost roku 2007, pořádané Kongresem Poláků v ČR

Nominace na udělení výroční televizní ceny České filmové a televizní asociace ELSA 2007
v kategorii dokumentárních filmů (film Zločin jménem Katyň)

Výroční cena Filmového a televizního svazu (FITES) Trilobit  (2007)
udělovaná nejlepším uměleckým počinům ve filmové a televizní tvorbě za uplynulý rok (film Zločin jménem Katyň)

Hlavní cena Grand Prix  (2007)
na VII. Mezinárodním festivalu v Baru v Černé Hoře, udělená filmu Zločin jménem Katyň (v konkurenci 152 soutěžních filmů ze 25 zemí)

Cena Andreje „Nikolaje“ Stankoviče  (2007)
za mimořádný tvůrčí čin v oblasti kinematografie, udělená Skupinou samozvanců z okruhu kolem Charty 77 filmu Zločin jménem Katyň

Cena časopisu Dějiny a současnost  (2007)
za nejlepší český dokument v oblasti společenských a humanitních věd, udělená filmu Zločin jménem Katyň na 42. Mezinárodním festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc

2. cena novinářské soutěže Ostravský krystal – Vítkovice  (1998)
kategorie regionální tisk, udělená Syndikátem novinářů Ostrava a Vítkovicemi, a. s.

1. cena novinářské soutěže Prix non pereant – Památky potřebují publicitu  (1998)
kategorie tisk, udělená Nadací pro Bohemia a Syndikátem novinářů ČR

Cena křepelek  (1997)
tehdy nejvyšší novinářská cena, udělená Nadací Český literární fond za rok 1997

Cena primátora města Olomouce  (1993)
na festivalu Academia film Olomouc za dokumentární film Válka o tunel

Kontakt