Články v tisku

Články v tisku

Na této stránce jsou k nahlédnutí vybrané články MB v tisku. Jde o pouhý zlomek z bohaté novinářské činnosti MB, převzatý z jeho osobního výstřižkového archivu. U některých článků jsou k dispozici původní texty MB ke stažení.

Chystaný únos Andreja Hlinku

O málo známém pokusu o únos Andreje Hlinky zosnovaném r. 1920 polskou výzvědnou službou.

Historická revue, č. 7 / 1998 (roč. 9).
Chystany_unos_Andreja_Hlinku.pdf (440 kB)

Rozpůlené srdce Borise Čelovského

Rozhovor s historikem, spisovatelem, publicistou a přítelem MB Borisem Čelovským o jeho knize Emigranti a o tom, kde se cítí doma.

Společnost − Revue Společnosti pro kulturu a umění, č. 12 / 1998 (roč. 5), s. 25.
Rozpulene_srdce_Borise_Celovskeho.pdf (1,5 MB)

Svědectví nejen o Němcích

Čtenářské ohlasy na sérii článků (viz také další dva odkazy níže) o často násilném poválečném vypořádávání se s Němci na Ostravsku. Dokument obsahuje i výběr článků z Moravskoslezského dne a měsíčníku Region o osudech Němců internovaných v táboře Hanke v Ostravě či zastřelených v Místku, na které hlavní článek odkazuje. Obsahuje také pozvánku na tiskovou besedu o poválečných represích v ČSR konanou v Ostravě.

Příloha Den na víkend, Moravskoslezský den, 15. 6. 1996, s. 5.
Svedectvi_nejen_o_Nemcich.pdf (2,8 MB)

Peklo v centru Ostravy

Článek o tehdy čerstvě objevených násilnostech, které se děly v poválečném internačním táboře Hanke v Ostravě. Obsahuje také jmenný seznam více než 200 obětí, jež v táboře zahynuly.

Příloha Den na víkend, Moravskoslezský den, 18. 5. 1996, s. 1, 5.
Peklo_v_centru_Ostravy.pdf (3,5 MB)

Události vymazané z paměti

Svědectví o smrti 29 německých občanů v Místku v roce 1945. Článek obsahuje i jejich jmenný seznam.

Příloha Den na víkend, Moravskoslezský den, 11. 5. 1996, s. 3.
Udalosti_vymazane_z_pameti.pdf (1,5 MB)

Světlo z Buchary

Reportáž na pokračování z cesty do sovětského Uzbekistánu.

Ostravský večerník, 7. 11. − 3. 12. 1974
Svetlo_z_Buchary.pdf (3,4 MB)

Z království černé tabule

Neformální reportáž ze základní školy v Růžďce, rodné vesnici MB.

Nové Valašsko, září 1964
Z_kralovstvi_cerne_tabule.pdf (360 kB)

Kontakt