Příspěvky ve sbornících a kolektivních dílech

Příspěvky ve sbornících a kolektivních dílech

Na této stránce jsou ke stažení příspěvky Mečislava Boráka ve sbornících a jiných kolektivních dílech. S výjimkou veřejně dostupných dokumentů jsou zde kvůli možné ochraně autorských práv zpřístupněny původní texty MB, bez případných obrázků, jiných grafických příloh či finální sazby. Díla jsou zveřejněna pro studijní a badatelské účely.

Přes veškerou snahu nelze zaručit stoprocentní přesnost textů, pro citace prosím vždy použijte oficiální tištěnou verzi textu.

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2017

Переслідування чеської меншини в період Великого терору / Peresliduvannja českoji menšyny v period Velykoho teroru

In: Boľšoj terror v Ukraině 1937–1938 gg.: češskoje izmerenije. Spolueditor Mečislav Borák. Praga – Kijev, Institut po izučeniju totalitarnych režimov i Otraslevoj gosudarstvennyj archiv SB Ukrainy 2017 (v tisku).

2016

Osudy slezských policistů ze Zaolzí (1938–1940)

In: Śladami Polaków na czeskim / austriackim Śląsku. – Stopami Poláků v českém / rakouském Slezsku. Ed. Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický. Częstochowa, Fundacja „Silva Rerum Polonarum“ 2016, s. 338-359. [Bohemica I]. ISBN 978-83-945669-0-6.

Osudy slezskych policistu ze Zaolzi.pdf   (100 kB)

Odboj ostravských skautů a jejich zavraždění v dubnu 1945

In: Ivančena. Kamenné svědectví hrdinství a odvahy. Český Těšín, Muzeum Těšínska 2016, s. 25-41. ISBN 978-80-86696-43-0.

Odboj ostravskych skautu.pdf   (110 kB)

Text je zkrácenou a upravenou verzí studie Zavraždění ostravských skautů a jejich přátel v dubnu 1945.

2015

The main features of occupation policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia and the rest of the Czech Lands

ShrnutíSummary
In: Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held on Prague on 21-22 October, 2005. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims, p. font-bold. o., 2015, p. 9-15. ISBN 978-80-905703-4-4.

Main features of occupation policy.pdf   (320 kB, zdroj, online též zde)

Der polnisch-tschechische Konflikt um das Teschener Schlesien

Die „tschechische“ Perspektive

ShrnutíSummaryZusammenfassung
In: BAHLCKE, Joachim – GAWRECKI, Dan – KACZMAREK, Ryszard (Hrg.): Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Oldenbourg, De Gruyter 2015, s. 631-638. [Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 61]. ISBN 978-3-11-044182-6.

Spor o Tesinsko.pdf   (mírně upravená česká verze textu, 70 kB)

2014

Polské aspekty v programu středoevropských studií Slezské univerzity v Opavě

ShrnutíSummary
In: BARON, Roman – MADECKI, Roman a kol.: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha, Historický ústav 2014, s. 240-244. [Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i., řada A, sv. 56 / Opera Instituti Historici Pragae, Series A – Monographia, Volume 56]. ISBN 978-80-7286-245-0.

Polske aspekty stredoevropska studia SlU.pdf   (80 kB)

2012

Losy powstańców śląskich w kampanii wrześniowej 1939 r. na Śląsku Cieszyńskim

ShrnutíStreszczenieSummary
In: Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 – po 90 latach. Pod red. nauk. Michała Lisa, Leokadii Drożdż. Opole, Instytut Śląski 2012, s. 134-144. ISBN 978-83-7126-286-9, 978-83-7511-155-2.

Losy powstancow slanskich.pdf   (120 kB)

Преследование чехов и граждан Чехословакии в СССР в 1918-1945 гг. / Presledovanije čechov i graždan Čechoslovakiji v SSSR v 1918-1945 gg.

ShrnutíSummaryРезюме
In: Школьные уроки по теме «История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР» (Škoĺnyje uroki po teme „Istorija političeskich repressij i soprotivlenije nesvobode v SSSR“). Naučn. red. I. A. Mišina. Moskva, Izd. Prava čeloveka 2012, s. 534-542. ISBN 978-5-7712-0437-6.

Presledovanije cechov v SSSR.pdf   (70 kB, online též zde)

2011

Těšín za války a německé okupace

Shrnutí
In: JIRÁSEK, Z. et al.: Český Těšín 1920-1989. Válečné a poválečné osudy města. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd) a Muzeum Těšínska 2011, s. 21-41. ISBN 978-80-7248-712-7, ISBN 978-80-86696-23-2.

Tesin za valky a nemecke okupace.pdf   (190 kB)

Konflikt o Śląsk Cieszyński: W czechosłowackiej i czeskiej historiografii

ShrnutíStreszczenie
In: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek. Gliwice, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 2011, s. 451-456. ISBN 978-83.60470-41-1, ISBN 978-83-60353-99-8, ISBN 978-83-932012-1-1.

Konflikt o Slansk Cieszynski.pdf   (1,4 MB)

Česká verze − viz výše.

2010

Ewangelicy ze Śląska Cieszyńskiego wśród ofiar Katynia, Ostaszkowa i Miednoje

ShrnutíStreszczenie
In: Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie. Pod red. Renaty Czyż, Wacława Gojniczka i Daniela Spratka. Cieszyn, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie 2010, s. 226-234. ISBN 978-83-907639-6-5.

Ewangelicy ze Slanska Cieszynskiego.pdf   (70 kB)

Spisy ofiar zbrodni / Seznamy obětí zločinu

In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 28-47. ISBN 978-80-87381-01-4.

Seznamy obeti zlocinu.pdf   (130 kB, zdroj)

Zbrodnia katyńska i ofiary ze Śląska Cieszyńskiego / Katyňský zločin a oběti z Těšínského Slezska

Shrnutí
In: Katyń – Pamięć Narodu. Publikacja okolicznościowa z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej / Katyň – Paměť národa. Sborník k 70. výročí katyňského zločinu. Český Těšín, Kongres Poláků v ČR 2010, s. 3-20. ISBN 978-80-87381-01-4.

Zbrodnia katynska i ofiary z Zaolzia.pdf   (420 kB, zdroj)

Katynsky zlocin a obeti z Tesinska.pdf   (490 kB, zdroj)

Fenomén německé volkslisty

Shrnutí
In: PEJČOCH, I. – PLACHÝ, J. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce. Praha, Ministerstvo obrany České republiky 2010, s. 111-119. ISBN 978-80-7278-529-2.

Fenomen nemecke volkslisty.pdf   (110 kB)

2009

The identification of works of art belonging to Holocaust victims and the possibility of restoring them to their original owners (using the example of the Silesian Regional Museum)

Summary
In: Holocaust Era Assets. Conference Proceedings. Ed. Jiří Schneider, Jakub Klepal, Irena Kalhousová. Prague, Forum 2000 Foundation, 2009, s. 857-864. ISBN 978-80-254-6406-9.

Identification of works of art of Holocaust victims.pdf   (90 kB, zdroj, více informací)

Identifikace umeleckych predmetu obeti holocaustu.pdf   (česká verze, 80 kB)

Centralizační aspekty v menšinové politice v českých zemích po roce 1945 (na příkladu polské menšiny v Těšínském Slezsku)

Shrnutí
In: Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Eds. A. Václavíková, M. Chmelařová. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky 2009, CD s. 6-16. ISBN 978-80-7248-552-9.

Centralizacni aspekty v mensinove politice v cz.pdf   (100 kB)

Německá okupace Těšínského Slezska

Shrnutí
In: Poláci na Těšínsku. Studijní materiál. Český Těšín, Kongres Poláků v České republice 2009, s. 42-59. ISBN 978-80-87381-00-7.

Nemecka okupace Tesinskeho Slezska.pdf   (890 kB, zdroj)

Evropská dimenze dějin Slezska v letech 1938 – 1945

ShrnutíSummary
In: JIRÁSEK, Zdeněk a kol.: Evropská dimenze slezských dějin. Opava, Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 2009, s. 97-101 (Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa, Tomus III). ISBN 978-80-7248-515-4.

Evropska dimenze dejin Slezska.pdf   (70 kB)

2008

Das Internierungslager „Hanke“ in Mährisch Ostrau im Jahre 1945

In: „Es begann am 1. Mai 1945 in Mährisch Ostrau – Zeitzeugenberichte über den Untergang der Deutschen nach mehr als sieben Jahrhunderten“. Dinkelsbühl, Sudetendeutsche Landsmannschaft Oberösterreich, Sudetenpost Linz, Heimatkreis MiesPilsen, Sudetendeutsche Lehrer und Erzieher e.V. sowie in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der Hausner Stiftung Deutschland und der Stiftung der deutschsprachigen Heimatvertriebenen Österreichs 2008, S. 36 – 66. ISBN 978-3-9810491-8-3 (Übersetzung aus dem Tschechischen, angefertigt von Jiří Franc aus Hohenfurt).

Das Internierungslager Hanke in Mahrisch Ostrau.pdf   (1,2 MB, zdroj)

Česká verze − viz článek Internační tábor „Hanke“ v Moravské Ostravě v roce 1945.

K problémům periodizace dějin Slezska v letech 1938-1945

ShrnutíSummary
In: K periodizaci dějin Slezska. Opava, Slezská univerzita 2008, s. 189-197. ISBN 978-80-7248-496-6.

K problemum periodizace dejin Slezska.pdf   (100 kB)

Českoslovenští židé – oběti gulagů a popravišť v Sovětském svazu

ShrnutíSummary
In: První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. Uspořádala H. Machačová. Praha, Spolek akademiků – Židů v nakladatelství Varius 2008, s. 97-110. ISBN 80-902850-8-2.

Cs zide obeti gulagu a popravist v SSSR.pdf   (120 kB)

2007

Soudobé problémy odškodnění obětí druhé světové války v České republice

ShrnutíStreszczenieSummary
In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Problemy pierwszych lat czlonkostwa w stosunku do przemian społecznych / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii. Problémy prvních let členství se zřetelem na společenské proměny. Edičně připravil M. Borák. Opava, Slezská univerzita v Opavě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky) 2007, s. 39-49. ISBN 978-80-7248-432-4

Soudobe problemy odskodneni obeti 2 sv v.pdf   (130 kB)

Pamięć Katynia po obu stronach Śląska

ShrnutíStreszczenieSummary
In: Z pamięcią ku przyszłości. Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy 2007, s. 107-126. ISBN 978-83-907476-6-8.

Pamatka Katyne po obou stranach Slezska.pdf   (česká verze, 100 kB)

Okres 1938-1945

ShrnutíStreszczenieSummary
In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. Marek Czapliński, Janusz Dębicki, Tomasz Przerwa. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 2007, s. 125. ISBN 83-913944-9-2.

Slaskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych.pdf   (50 kB)

Oběti katyňského zločinu z Bystřice

Bystřický případ

ShrnutíSummary
In: GAURA, Karel: : Bystřice nad Olší. Bystrzyca nad Olzą. Od minulosti k přítomnosti jedné z největších obcí na Těšínsku. Bystřice, Anna Konderlová 2007, s. 236-249.

Obeti katynskeho zlocinu z Bystrice.pdf   (50 kB)

Je zde také přetištěna kapitola Bystřický případ z knihy Na příkaz Gestapa.

Dwie koncepcje oporu na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) w latach 1938 − 1945

ShrnutíStreszczenieSummary
In: Miedzy przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945 – 1989. Część I. Pod red. P. Blažka, Pawła Jaworskiego, Ł. Kamińskiego. Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej 2007, s. 137-143. ISBN 978-83-60464-36-6.

Dwie koncepcje oporu na Slasku Cieszynskim.pdf   (70 kB)

Dve koncepce odboje na Tesinskem Slezsku.pdf   (česká verze s pozn. aparátem, 90 kB)

Spisy dozoru Prokuratury SSSR a československé oběti politických represí

ShrnutíSummary
Spoluautor Zdeněk Jirásek; In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 237-252). ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).

Spisy dozoru Prokuratury SSSR.pdf   (130 kB)

Popravy jako součást politických represí v SSSR a dosud zjištěné oběti z řad Čechů a československých občanů

ShrnutíSummary
In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 117-236. ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).

Popravy jako soucast politickych represi v SSSR.pdf   (720 kB)

O výzkumu československých obětí politických represí v Sovětském svazu

ShrnutíSummary
In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení; Část II. – Váleční zajatci a internovaní. Opava, Slezské zemské muzeum a Slezská univerzita 2007, s. 7-14. ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum), ISBN 987-80-7248-428-7 (Slezská univerzita).

O vyzkumu cs obeti politickych represi.pdf   (80 kB)

Výzkum a evidence obětí perzekuce z řad Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu v letech 1918 – 1956

ShrnutíSummary
In: Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, pořádané Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Národním archivem České republiky a Slezským zemským muzeem 30. listopadu 2006 v Praze. Opava, Slezské zemské muzeum 2007, s. 10-40. ISBN 978-80-86224-63-3.

Vyzkum a evidence obeti perzekuce v SSSR.pdf   (240 kB)

Okupační podmínky v župě Povartí

ShrnutíSummary
In: HOHENSTEIN, Alexander: Warthegau: Deník z let 1941 – 1942. Praha, Revolver Revue 2007, s. 18-21. Edice Revolver Revue sv. 23. ISBN 80-87037-05-7.

Okupacni podminky v zupe Povarti.pdf   (50 kB)

2006

Przemiany obrazu sąsiada w czesko-polskich relacjach regionów pogranicza (założenia i możliwości badawcze)

In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii, Postoscialistická zátěž a unijní reálie. Red. Bartłomiej Kozera, Michał Lis. Opole, Uniwersytet Opolski - Wydawnictwo Instytut Śląski 2006, s. 107-117. ISBN 83-7395-205-5, 83-7511-006-X.

Česká verze − viz níže.

Proměny obrazu „toho druhého“ v česko-polských vztazích v pohraničních regionech (předpoklady a možnosti výzkumu)

ShrnutíSummary
In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia / Opolské a opavské Slezsko v Evropské unii, Postoscialistická zátěž a unijní reálie. Red. Bartłomiej Kozera, Michał Lis. Opole, Uniwersytet Opolski - Wydawnictwo Instytut Śląski 2006, s. 98-106. ISBN 83-7395-205-5, 83-7511-006-X.

Promeny obrazu toho druheho v cesko polskych vztazich.pdf   (110 kB)

Některé možnosti muzejní identifikace předmětů patřících obětem holocaustu

ShrnutíSummary
In: Ztracené dědictví. Příspěvky z „kulatých stolů“ na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války. Praha, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v nakladatelství Tilia 2006, s. 76-82. ISBN 82-7285-067-9, 80-86904-13-X.

Nektere moznosti muzejni identifikace predmetu.pdf   (80 kB)

Protektorátní novináři před retribučními soudy v letech 1945-1948 (na příkladu Mimořádného lidového soudu v Ostravě)

ShrnutíSummary
In: Fragmenty našich národních dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Uspořádali Jan Hájek, Jiří Kocian a Milan Zítko. Praha, Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústaven pro soudobé dějiny AV ČR 2006, s. 507-527. ISBN 80-7286-102-6.

Protektoratni novinari pred retribucnimi soudy.pdf   (170 kB, část textu poškozena)

2005

Problémy menšinových médií na příkladu polské národnostní menšiny v ČR

ShrnutíStreszczenieSummary
In: Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Regiony i procesy integracyjne po wejściu do Unii Europejskiej / Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Opava, Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 2005, s. 127-133. ISBN 80-7248-329-3.

Problemy mensinovych medii.pdf   (100 kB)

Problematika menšin ve studijním programu Slezské univerzity v Opavě

ShrnutíSummary
In: Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. Sestavil a redigoval Jaroslav Balbín. Praha, Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin 2005, s. 27-30. ISBN 80-902972-8-9.

Problematika mensin ve studijnim programu SlU.pdf   (60 kB)

Formy i rozmiar represji wobec Czechów i mieszkańców ziem czeskich w Związku Radzieckim do 1956 r. Stan Badań

Shrnutí
In: Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956. Pod red. Dariusza Roguta i Arkadiusza Adamczyka. Zelów, Atena 2005, s. 323-341. ISBN 83-922460-5-5.

Události v roce 1938 / Wydarzenia z 1938 roku

Suchá v době okupace a války v letech 1939-1945 / Sucha w czasie okupacji i wojny w latach 1939-1945

ShrnutíSummary
In: Horní Suchá 1305-2005. Havířov, Milan Pěgřim 2005, s. 22-31. ISBN 80-903567-0-2.

Jde o přetisk článku Suchá v době okupace a války v letech 1938-1945.

Die tschechoslowakische Retributionsgerichtsbarkeit und die deutsche Problematik 1945-1948

Die außerordentlichen Volksgerichte in Moravská Ostrava, Opava und Nový Jičín

Spoluautor Dušan Janák; In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948-1968. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 22. bis 24. November 2002. Herausgegeben von Christiane Brenner und Peter Heumos. München, R. Oldenbourg Verlag 2005, s. 365-422.

Cs retribucni soudnictvi a nemecka problematika ve spisech MLS.pdf   (česká verze, 250 kB)

Kolaborace kněží z Těšínska s okupanty v letech 1938-1945 v materiálech poválečných soudů

ShrnutíSummary
In: Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám. K vydání připravili Jiří Malíř a Pavel Marek. Brno - Olomouc, Matice Moravská - Univerzita Palackého 2005, s. 227-239. ISBN 80-86488-16-0, ISBN 80-244-0943-7.

Kolaborace knezi z Tesinska.pdf   (120 kB)

2004

Starcie zbrojne polskiego i czechosłowackiego wojska pod Czacą 25 listopada 1938 roku

ShrnutíSummary
In: Od Zaolzia po Jaworynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 roku. Pod red. Roberta Kowalskiego. Prace Komisji Historii Wojskowości, tom III. Nowy Targ, Polskie Towarzystwo Historyczne 2004, s. 69-100. ISBN 83-920393-6-X.

Bojove stretnuti polskeho a cs vojska u Cadce.pdf   (česká verze, 210 kB)

Tábory pro Poláky ve Slezsku (1939, 1942−1945)

ShrnutíSummary
In: Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Sborník ze semináře konaného ve státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004. Praha, Státní ústřední archiv 2004, s. 124-137. ISBN 80-86712-15-X.

Tabory pro Polaky ve Slezsku.pdf   (140 kB)

2003

České Slezsko 1938-1945

In: GAWRECKI, Dan a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000. Opava, Slezská univerzita 2003. II. díl, s. 369-404.

Ceske Slezsko 1938-1945.pdf   (240 kB)

Vlastenectví Poláků v českých zemích za první a za druhé světové války

ShrnutíSummary
In: GEBHART, Jan - ŠEDIVÝ, Ivan (eds.): Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci). Praha, Karolinum 2003, s. 93-102.

Vlastenectvi Polaku v ceskych zemich.pdf   (100 kB)

Českoslovenští občané z území dnešní České republiky perzekvovaní v SSSR

ShrnutíSummary
In: BORÁK, Mečislav a kol.: Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Sborník příspěvků. Sešity ÚSD AV ČR sv. 38. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, s. 7-205.

Cs obcane z uzemi dnesni CR perzekvovani v SSSR.pdf   (980 kB)

2002

Postih provinění vůči Židům před retribučními soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 (výsledky výzkumu)

In: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků). Praha–Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002, s. 363-373.

Postih provineni vuci Zidum pred retribucnimi soudy.pdf   (110 kB)

Mimořádný lidový soud Moravská Ostrava a projevy antisemitismu v jeho spisech

In: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků). Praha–Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002, s. 52-78.

MLS Ostrava a projevy antisemitismu.pdf   (190 kB)

Výzkum mechanismu mimosoudních perzekucí na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1954

In: Internačné formy politickej perzekúcie II. Zborník referátov a utajovaných dokumentov. Košice, LAVKO whitespace-pre Klub Slovenského zväzu VTNP PTP 2002, s. 43-62.

Vyzkum mechanismu mimosoudnich perzekuci v CSR.pdf   (110 kB)

Spisy mimořádných lidových soudů z let 1945–1948 v českých archivech a možnosti zkoumání židovské problematiky

In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. (Sborník příspěvků). Praha – Opava, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Slezský ústav Slezského zemského muzea 2002, s. 31-58.

Spisy MLS v ceskych archivech.pdf   (160 kB)

Żwirkowisko – przemiany symbolu

In: Żwirkowisko. Historia i współczesność miejsca pamięci legendarnych lotników polskich Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Praca zbiorowa pod red. Józefa Szymeczka. Czeski Cieszyn, Kongres Polaków w Republice Czeskiej w wydawnictwie Olza 2002, s. 84-114.

Zwirkowisko przemiany symbolu.pdf   (220 kB)

Zwirkowisko promeny symbolu.pdf   (česká verze, 220 kB)

Stav a perspektivy výzkumu dějin polské národnostní menšiny v ČSR (ČR)

In: Polacy na Zaolziu (Poláci na Těšínsku) 1920-2000. Red. J. Szymeczek. Czeski Cieszyn, Kongres Polaków w Republice Czeskiej 2002, s. 31-48.

Stav a perspektivy vyzkumu polske mensiny.pdf   (200 kB)

2001

Odboj na území českého Slezska v letech 1938-1945

In: Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933-1945. Zborník. Zost. D. Baranová, D. Tóth. Liptovský Mikuláš, Tranoscius whitespace-pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici 2001, s. 69-79.

Odboj na uzemi Ceskeho Slezska.pdf   (100 kB)

Materiály k perzekuci československých občanů ve 30. − 50. letech v SSSR v ruských archivech

Shrnutí
In: Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945-1955. Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 28.-29.11.2001 v Praze v rámci grantového projektu GA ČR č. 409/99/0374. Ed. D. Janák. Opava, Slezské zemské muzeum 2001, s. 76-86.

Materialy k perzekuci cs obcanu.pdf   (120 kB)

Slezsko v letech 1938-1945

In: Dějiny Českého Slezska 1740-2000. III. pracovní svazek 1938-2000. Ed. D. Gawrecki. Opava, Slezská univerzita 2001, s. 441-477.

Viz pozdější verze textu výše.

Archivní fondy k retribučnímu soudnictví v České republice

Shrnutí
In: Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955. Sborník z mezinárodního semináře konaného dne 25. 10. 2000 v Praze v rámci grantového projektu GA 409/99/2000. Příloha časopisu České vězeňství č. 3/2001. Praha 2001, s. 150-175.

Archivni fondy k retribucnimu soudnictvi v CR.pdf   (160 kB)

Vyústění koncepcí českého a polského národního odboje na Těšínsku

In: Válečný rok 1944. Příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 19. - 20. října 1999 v Praze. Připravila Z. Zudová-Lešková. Praha, Ministerstvo obrany ČR - AVIS 2001, s. 160-164.

Vyusteni koncepce ceskeho a polskeho odboje.pdf   (70 kB)

The situation of the Jewish Population in the Territory of Czech Silesia during the Occupation 1938-1945

In: Jews in Silesia. Ed. by M. Wodziński and J. Spyra. Kraków, Księgarnia Akademicka 2001, s. 181-192.

The situation of the Jewish population in Czech Silesia.pdf   (130 kB)

Česká verze − viz výše.

2000

Česká historiografie k dějinám Těšínska za druhé světové války (1939-1945)

In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Pod red. I. Panica. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 2000, s. 106-118.

Ceska a polska historiografie k dejinam Tesinska.pdf   (130 kB, aktualizovaná verze textu)

Zločin v Katyni a jeho české a slovenské souvislosti

ShrnutíРезюмеErrata
In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Eds. M. Šesták a E. Voráček. Praha, HÚ AV ČR 2000, s. 505-522.

Zlocin v Katyni a jeho ceske a slovenske souvislosti.pdf   (50 kB)

Ruská verze − viz článek Преступление в Катыни и его чешский и словацкий контекст.

Wydarzenia „nocy kryształowej” i ich oddźwięk na terenach Czechosłowacji

ShrnutíStreszczenie
In: Colloquium Opole ’98 - 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech. Opole, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 2000, s. 49-60.

Wydarzenia nocy krysztalowej i ich oddzwiek na terenach Czechoslowacji.pdf   (110 kB)

Udalosti kristalove noci.pdf   (česká verze, 130 kB)

1999

Anti-Semitism and the Jewish Question in the Czech Lands in the Light of Documents of the Retribution Courts

In: The Holocaust Phenomenon. Conference Report of the International Scientific Conference. Prague - Terezín 1999, p. 108-113.

Česká verze − viz níže.

Antisemitismus a židovská otázka ve světle materiálů retribučních soudů

In: Fenomén holocaust. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha - Terezín 1999, s. 103-107.

Antisemitismus a zidovska otazka ve svetle retribucnich soudu.pdf   (90 kB)

Obrana republiky na Podkarpatské Rusi v letech 1938-1939

In: Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus. (Sborník z mezinárodní konference v Praze). Edice Podkarpatská Rus, sv. 21. Praha, Společnost přátel Podkarpatské Rusi v nakladatelství Česká expedice 1999, s. 87-95.

Obrana republiky na Podkarpatske Rusi.pdf   (80 kB)

Odboj ve Slezsku

In: Rok 1942 v českém odboji. Sborník příspěvků z vědecké konference. Praha, Český svaz bojovníků za svobodu 1999, s. 60-62.

Odboj ve Slezsku.pdf   (60 kB)

Zadržování přepravy válečného materiálu přes Československo do Polska v letech 1919-1920

Shrnutí
In: Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920.. Pod red. K. Nowaka. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 1999, s. 86-95.

Zadrzovani prepravy valecneho materialu pres Cs do Polska.pdf   (100 kB)

Role Slezska v zahraničních vztazích ČSR vůči Německu a Polsku v letech 1918-1938

Shrnutí
In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Sborník mezinárodní vědecké konference. Uspoř. J. Valenta, E. Voráček a J. Harna. Praha, Historický ústav 1999, s. 566-570. Společně s R. Žáčkem.

Role Slezska v zahranicnich vztazich CSR.pdf   (80 kB)

Polská menšina v České republice

In: GABAL, I. a kol.: Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Praha, G plus G 1999, s. 120-127.

1998

Problémy polské menšiny v České republice v devadesátých letech

ShrnutíStreszczenieZusammenfassung
In: Národnostní menšiny a majoritní společnosti v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ed. G. Sokolová a O. Šrajerová. Opava-Praha, Slezský ústav SZM a Dokumentační a informační středisko Rady Evropy 1998, s. 230-241.

Problemy polske mensiny v CR v 90 letech.pdf   (110 kB)

Stav výzkumu dějin českého Slezska v období let 1938-1945

In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Ed. M. Borák. Opava, Tilia 1998, s. 283-291.

Stav a perspektivy výzkumu dějin Českého Těšína

Spoluautor Rudolf Žáček; In: Stan i perspektywy badań nad dziejami Cieszyna. Pod red. Idziego Panica i Krzysztofa Nowaka. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 1998, s. 66-68.

Problematika historie Těšína

Spoluautor Rudolf Žáček; In: Stan i potrzeby badań nad dziejami Cieszyna. Pod red. Idziego Panica i Krzysztofa Nowaka. Cieszyn, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Cieszynie 1998, s. 62-65.

1997

Z historie Poláků v České republice

In: Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy. Opava, Slezský ústav SZM v Opavě v nakladatelství Tilia 1997, s. 22-32.

Z historie Polaku v CR.pdf   (130 kB)

Krmelín za druhé republiky, za války a nacistické okupace (1938-1945)

In: Dějiny Krmelína. Brušperk, Obecní úřad v Krmelíně 1997, s. 121-133.

Krmelin za druhe republiky a valky.pdf   (jen cca polovina textu, zbytek byl poškozen, 70 kB)

1996

Polská menšina v České republice

In: Menšiny v ČR a v sousedních zemích z perspektivy integrace ČR do Evropské unie (Menšiny v ČR a v Evropě). Praha, Ústav mezinárodních vztahů MZV 1996, s. 105-119.

Stosunki czesko-polskie w świadomości Polaków na Śląsku Cieszyńskim po 1989 roku

In: Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z konferencji międzynarodowej Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r. Pod red. Krystiana Heffnera i Wiesława Drobka. Opole, Panstwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 1996, s. 63-69.

1995

Příprava a průběh niských transportů

In: Nisko 1939/1994. Mezinárodní vědecká konference Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“ k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Sborník referátů. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1995, s. 100-105.

Úvodem

In: Cesty a osudy bohumínských odbojářů 1938-1945. Bohumín, Český svaz bojovníků za svobodu v Bohumíně 1995, s. 4-6.

Předchůdci Havířova v letech 1938-1945

In: Havířov. Havířov, Městský úřad Havířov, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně a Slezský ústav SZM v Opavě 1995, s. 61-69.

1993

Orlová v letech 1938-1945

In: Dějiny Orlové. Orlová, Městský úřad v Orlové 1993, s. 112-114, 116-122, 129-140.

Odboj proti nacistickým okupantům

In: Dějiny Ostravy. Ostrava, Sfinga 1993, s. 378-388.

1992

Těšínsko v letech 1938-1945

In: Nástin dějin Těšínska. Ostrava-Praha, Česká národní rada v nakladatelství Advertis 1992, s. 102-117.

Polský překlad: Śląsk Cieszyński w latach 1938-1945. In: Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego. Przeł. Mieczysław Bałowski. Ostrawa-Praga, Komitet Czeskiej Rady Narodowej v Pradze 1992, s. 102-117.

Tábory nucené práce na Ostravsku

In: Internačné formy politickej perzekúcie. Zborník referátov, reminiscencií a autentických dokumentov. Košice, SZ PTP vo vydavatelstve LAUS Košice 1992, s. 25-33.

1991

K činnosti ostravských komisí pro zařazování osob do TNP (1948-1953)

In: Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948-1954. Sborník z konference SÚ ČSAV a KH FF SU. Opava, Filosofická fakulta Slezské univerzity v Opavě 1991, s. 28-54. Spoluautor Marie Janáková.

Období let 1938-1945

In: Slezsko v dějinách českého státu. Stav a úkoly výzkumu. Opava, Slezský ústav ČSAV 1991, s. 225-261.

K výzkumu problematiky českého a polského národního odboje na odtrženém území Těšínska v letech 1938-1945

In: Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947. Opava, Slezský ústav ČSAV 1991, s. 50-54.

1990

Předmluva

In: Čvanda, František: V nerovném boji. Ostrava, Profil 1990, s. 7-10.
Kontakt