Pozůstalostní knihovna

Pozůstalostní knihovna

Pozůstalost Mečislava Boráka zahrnuje mj. cca 8000 knih, které ještě za svého života věnoval Slezské Univerzitě v Opavě. Tam se tato pozůstalost postupně zpracovává a mělo by posléze dojít ke zpřístupnění tohoto knihovního fondu.

Citace z webu univerzitní knihovny (březen 2022):

Více než 8000 svazků z knihovny prof. PhDr. Mečislava Boráka, CSc. získala Slezská univerzita jako součást pozůstalosti dlouholetého pracovníka Fakulty veřejných politik, historika, publicisty a autora řady výstav a scénářů dokumentárních filmů specializujícího se na problematiku novodobých dějin Československa a střední Evropy. Knihovní fond obsahuje literaturu vztahující se k vědecké práci svého původce, tématicky zaměřené na oblast moderních dějin, zejména pak na historii protifašistického odboje, holocaustu, poválečných retribucí, problematiku národnostních menšin, zvláště polské na Těšínsku, k otázkám česko-polských vztahů, dále k osudům obětí totalitních režimů v ČSR a obětí perzekucí československých občanů v Sovětském svazu v období od říjnové revoluce a občanské války až do poloviny 50 let minulého století. Část fondu odráží i některé osobní záliby prof. Boráka, k nimž náležela zejména česká a světová poezie. Knihovní fond se v této chvíli začíná zpracovávat a není tedy pro uživatele přístupný.

Kontakt